ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης 281/01-06-2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (ΑΦΜ 090165560).
ΚΑΤΑ Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό 372050/23-12-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων & Απαλλοτριώσεων (ΑΔΑ 6Υ6Ν465ΧΘΞ-ΑΩ4, ΦΕΚ 947/24-12-2021 τεύχος τέταρτο):…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο