ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ με αριθ. εκθ. καταθ. 436/2022 ειδικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο τμήμα από χ.θ. 122+380 έως χ.θ. 135+176 στην περιοχή των Δ.Δ. Βασιλικής Θεόπετρας, Σαρακήνας, Καστρακίου και Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων της Π.Ε. Τρικάλων»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

[της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148), σε συνδυασμό με το άρθρο 7Α παρ. 2 εδ. δ’ του ν. 2882/2001]
Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας αριθ. 68 και Χαρ. Τρικούπη – Κατάστημα Κεντρικής Υπηρεσίας Ν.Σ.Κ.), με Α.Φ.Μ. 090165560 και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε), με Α.Φ.Μ. 090310533…….

Δείτε το πλήρες κείμενο της Ειδοποίησης εδώ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο