Ειδοποίηση με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 για παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας”

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 9-8-2023 και με αρ. κατάθ. 27/9-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν.2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Γεωργίου Τσιώρη του Κων/νου κ.λ.π. (συν. 159), με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας” στην Τ.Κ. Σαρδινίων (Δυτικό τμήμα) στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο