Ειδοποίηση, με αρ. κατάθ. 25/7-8-2023 για την παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας”

Ειδοποίηση, η οποία αφορά την από 7-8-2023 και με αρ. κατάθ. 25/7-8-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Άννας Τσόλκα του Βασιλείου κ.λ.π. (συν. 335), με την οποία ζητείται η παροχή άδειας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για το έργο “Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας” στην Τ.Κ. Αμπελακίων (Δυτικό Τμήμα) της Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο