Ειδοποίηση-Κλήσης της Περιφέρειας Αττικής με αρ. καταθ. ΓΑΚ 2999/ΕΑΚ 459/31.3.2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  –  ΚΛΗΣΗ

Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού .

ΠΡΟΣ

Τους κάτωθι φερόμενους στα κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες της (συμπληρωματικής) απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του ρέματος ΞΕΡΕΑ Δήμου Κρωπίας Αττικής», ιδιοκτήτες, των απαλλοτριούμενων δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2354/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 785 Δ΄/2021) ιδιοκτησιών:….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  –  ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο