Ειδοποίηση – Κλήση του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αφορά στην από 25-8-2023 και με αριθμό κατάθεσης 78/2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αναστασόπουλος Αναστασία του Αριστείδη κλπ (συν 192) η οποία συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών την 1-2-2024.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο