ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ σχετικά με το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ”

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Θράκης αίτησης με την οποία ζητείται ο καθορισμός οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2451/156785/27-6-2019 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 395/5-7-2019, Τεύχος Δ’, με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», στο Δήμο Σαμοθράκης, Π.Ε. Έβρου, έκτασης συνολικού εμβαδού 22.186,72 τ.μ. (3.695,77 τ.μ. για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής, 15.233,79 τ.μ. για την κατασκευή του προσαγωγού και 3.257,16 τ.μ. για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης), για την οποία ορίστηκε δικάσιμος η 26η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Θράκης με αριθμό πινακίου 4.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο