ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ με αριθμό πινακίου 30 για τον καθορισμό oριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς – Τμήμα από συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφ. Πάρνηθος»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  –  ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα, με την απόφαση περί καθορισμού της οριστικής αποζημίωσης, η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή οποιουδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα εκεί αναλυτικά αναφερόμενα ακίνητα και η άμεση παράδοση αυτών στα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσής της, να καθορισθεί η oριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων αναγκαστικώς – δυνάμει της με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/6510/22.11.2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 295/12.12.2018, τ. Α.Α.Π.) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς – Τμήμα από συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων έως Λεωφ. Πάρνηθος» στην περιοχή των Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού Δ.Κ. Καματερού, Φυλής Δ.Κ. Ζεφυρίου και Αχαρνών Δ.Κ. Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, συνολικού εμβαδού 62.351,86 τ.μ.. – εκτάσεων, σύμφωνα με το 2ο και 3ο διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα, όπως αυτή προκύπτει από την από Φεβρουαρίου 2023 έκθεση συμπληρωματικής εκτίμησης απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή Παναγιώτη Μερεκούλια, σε συνδυασμό με το από Απριλίου 2019 πλήρες τεύχος διορθωτικής-συμπληρωματικής έκθεσης εκτίμησης του ιδίου, με το οποίο διορθώθηκε-συμπληρώθηκε η από 23-07-2018 έκθεση εκτίμησης και η από Απριλίου 2019 συμπληρωματική έκθεση εκτίμησης του ιδίου, αναφορικά με τις αναλυτικά αναφερόμενες στο δικόγραφο εκτάσεις που ανήκουν στους Δήμους Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Φυλής, καθώς και να αποφανθεί το Δικαστήριο ενιαία για τη δικαστική δαπάνη τόσο του προσωρινού, όσο και του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο