ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ με αριθμό κατάθεσης 16/2-5-2014(αριθμός δικογραφίας 2332/2021)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 5ης.5.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 28 και εισηγητή την Αρεοπαγίτη κ. Ασπασία Μεσσηνιάτη-Γρυπάρη, όπου συζητείται η από 28.04.2014 και με αριθμό κατάθεσης 16/2-5-2014 (με αριθμό δικογραφίας 2332/2021) αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου απευθυνόμενη ενώπιον του Αρείου Πάγου και στρεφόμενη κατά των Τζανάκη Χαρίδημου  κλπ. (συν. 311)  για την αναίρεση της με αριθμό 152/2013 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Κρήτης, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2032/20-10-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που δημοσιεύθηκε στις 8-11-2010, στο 473ο  φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών θεμάτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδικού άξονα Φουρνές – Λάκκοι – Ομαλός, τμήμα Λάκκοι – Ομαλός» του Ν.Χανίων, αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεως 344,558.57 τ.μ. Η εν λόγω έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα που έχουν συντάξει oι: 1) ΕΤΜΕΥΠ 0.6., 2) Κλάδου Αιμιλία, 3) Μαραθιανός Δημήτριος και έχουν θεωρηθεί στις  8-4-2009 από  τον Διευθυντή της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, Θεοδ. Μουντοκαλάκη και έχουν εγκριθεί στις 13-4-2009 από τον Νομάρχη Χανίων. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με Δαπάνες του Δημοσίου και των ωφελούμενων παρόδιων ιδιοκτητών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο