ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για το έργο «Επέκταση του διαδρόμου του Αεροδρομίου Νάξου …» στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νομού Κυκλάδων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αιγαίου αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή όποιου έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με τη με αριθμό Δ25/Φ.ΑΕΡ.ΝΑΞΟΥ/οικ/6254/20-11-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:69P7465XΘΞ-ΞΑΛ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθμό 821 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Δ’/31-12-2019), και με την οποία κηρύχθηκε για λόγους δημοσίας ωφέλειας αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «Επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεων – απογειώσεων του Αεροδρομίου Νάξου προς νότο, την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων και τη διαμόρφωση χώρων για την υποστήριξη της λειτουργίας του αερολιμένα στην ευρύτερη περιοχή» στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νομού Κυκλάδων, συνολικού εμβαδού 84.464,70 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, όπως αυτή προκύπτει από την από 17 Φεβρουαρίου 2021 έκθεση εκτίμησης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών, Παναγιώτη Κουταβά, Πολιτικού Μηχανικού…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ειδική αίτηση παροχής άδειας προσωρινής κατάληψης…

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο