ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για το έργο: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ και ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ [Της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148)] Του ΝΠΔΔ ΟΤΑ Β βαθμού με την ονομασία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» που εδρεύει στη Μυτιλήνη Λέσβου Δ/νση Κουντουριώτη 1, με ΑΦΜ 997817101 της Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης κι εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ.Μουτζούρη Κωνσταντίνο…

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο