ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς- Τμήμα από συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων εως Λεωφ. Πάρνηθος»

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται  να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/6510/22.11.2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 295/12.12.2018, τ. Α.Α.Π.) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς- Τμήμα από συμβολή Αγωγού Ευπυρίδων εως Λεωφ. Πάρνηθος» στην περιοχή των Δήμων Αγίων Αναργύρων-Καματερού Δ.Κ. Καματερού, Φυλής Δ.Κ. Ζεφυρίου και Αχαρνών Δ.Κ. Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, συνολικού εμβαδού 62.351,86 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, καθώς και να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων όπως αυτή προκύπτει από το με ημερομηνία Απριλίου 2019 πλήρες τεύχος διορθωτικής-συμπληρωματικής έκθεσης εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή Π. Μερεκούλια.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο