ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 27-1-2023 ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου προς συζήτηση της από 20-1-2019, με αριθμό καταθ. 4/2020 και αριθμό δικογραφίας 1294/2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 27-1-2023 ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου προς συζήτηση της από 20-1-2019, με αριθμό καταθ. 4/2020 και αριθμό δικογραφίας 1294/2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των 1) Ιωάννη ΚΟΥΒΕΛΗ του Νικολάου κ.λπ. (σύν. 46)  περί αναιρέσεως της υπ’ αριθ. 26/2019 οριστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, με την οποία καθορίστηκε οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης και ιδιαίτερη αποζημίωση για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την 1112062/8397/Δ0010/9-1-2007 κυα των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 24/26-1-2007, τ. ΑΑΠΘ) για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διάνοιξη της οδού «Αντιρρίου – Κεφαλόβρυσο» του Δυτικού Άξονα Β-Ν της Ιονίας Οδού στο υπότμημα από χ.θ. 0 + 005 έως χ.θ. 10 + 428, στο Δήμο Αντιρρίου του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο