ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 17.3.2023

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 17.3.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 35,  της από 27-09-2018 με αριθμό κατάθεσης 41/1-10-2018  και με αριθμό δικογραφίας 1931/2019 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου στρεφόμενη κατά των Παντελή Πανταζή κλπ.,  για την αναίρεση της απόφασης του Τριμελούς  Εφετείου Ιωαννίνων,  με αριθμό 121/2018-  η οποία (αίτηση) με την από 16.01.2020 Πράξη της Προέδρου του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου είχε οριστεί να εκδικαστεί τη δικάσιμο της 5ης-3-2021 (με α/α 6), οπότε ματαιώθηκε και επανήλθε για συζήτηση στη δικάσιμο της 19-11-2021, οπότε και αναβλήθηκε για την ανωτέρω δικάσιμο της 17ης-3-2021, όπως προκύπτει από την 25-11-2021 Βεβαίωση αναβολής του Γραμματέα του Αρείου Πάγου-   με την οποία (απόφαση)  το Δικαστήριο καθόρισε οριστική τιμή μονάδος  για το έδαφος  και τα επικείμενα, καθώς και ιδιαίτερες αποζημιώσεις για τα εναπομείναντα τμήματα των ιδιοκτησιών,  που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της με  αριθμ. 50136/11304/13-9-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 306/5-10-2012 τ. ΑΑ&ΠΘ ΦΕΚ, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την βελτίωση της επαρχιακής οδού 1α από τον κόμβο Αμφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, στην Δημοτική Ενότητα Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, έκταση συνολικού εμβαδού 44.306,70 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο