ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο 18.3.2022 με αριθμό πινακίου 19, αριθμό κατάθεσης 44/31-10-2019 και με αριθμό δικογραφίας 1809/2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 18ης.3.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου όπου  συζητείται με αύξοντα αριθμό πινακίου 19,  η από 29-10-2019 με αριθμό κατάθεσης 44/31-10-2019  και με αριθμό δικογραφίας 1809/2020 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου στρεφόμενη κατά των 1.ΑΒΕΕ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε.» («ΟΞΥΛΟΣ»), νομίμως εκπροσωπουμένης  κλπ.,  για την αναίρεση της απόφασης του Τριμελούς  Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,  με αριθμό 86/2018-όπως αυτή διορθώθηκε με την 33/2019 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου-   με την οποία (απόφαση)  το Δικαστήριο καθόρισε οριστική τιμή μονάδος  για το έδαφος  και τα επικείμενα, καθώς και ιδιαίτερες αποζημιώσεις για τα εναπομείναντα τμήματα των ιδιοκτησιών,  που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της με αριθμ. Δ12α/ο/3837/01-07-2014 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 233 Α.Α.Π.Θ /22-7-2014) με την οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης, συνολικού εμβαδού 33.588,88 τ.μ., που βρίσκεται στο τμήμα Αντίρριο -Κεφαλόβρυσο (Λ/Κ Αντιρρίου) από χ.θ. 0+005 έως χ.0. 1+523,310 [αρχική Κ..Υ.Α.1112062/8397/0010/09-01-2007 (ΦΕΚ 24 Α.Α.Π.Θ.)]. Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο της διάνοιξης του νέου αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» (Τμήμα «Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο» του Δυτικού Άξονα Β-Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ), στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο