ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη της οδού «Αντιρρίου-Κεφαλόβρυσου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για τη δικάσιμο της 06ης.10.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 01 και εισηγητή τον Αρεοπαγίτη κ. Ευστάθιο Νίκα, όπου συζητείται η από 23.04.2015 και με αριθμό κατάθεσης 19/23-04-2015  (με αριθμό δικογραφίας 2544/2021) αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου απευθυνόμενη ενώπιον του Αρείου Πάγου και στρεφόμενη κατά των Ελένης Μαργαρίτη  κλπ (συν 269)  για την αναίρεση της με αριθμό 154/2014 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας για τα ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1111717/8401/Δ0010/11-1-2007  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 28/30-1-2007 (Τ. ΑΑΠ.Θ), όπως διορθώθηκε με την επίσης νόμιμα δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. 1082338/5389/Δ0010.8.9.2208 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ  για λόγους δημόσιας ωφέλειας και συγκεκριμένα για τη διάνοιξη της οδού «Αντιρρίου-Κεφαλόβρυσου» του δυτικού Άξονα Β-Ν της Ιονίας οδού στο υποτμήμα από χ.θ.  24+000 έως χ.θ. 33+531 στην περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου έκτασης συνολικού εμβαδού 604.498,02 τ.μ.. Η εν λόγω έκταση απεικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα ακριβή αντίγραφα κτηματολογικών διαγραμμάτων με αρ. σχεδίου 1,2,3,4,5,6, και των αντίστοιχων κτηματολογικών πινάκων Τ-21,Τ-22 της ΓΓΔΕ Ειδικής Υπηρεσία Δημ. Έργων-Οδικοί Άξονες Παραχώρησης -ΕΥΔΕ /ΟΑΠ, ΥΠΕΧΩΔΕ, τα οποία συντάχθηκαν από την ανάδοχο μελέτης Κοινοπραξία «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ και ΚΑΣΤΕΡ » που έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ12 Ι. Σαραντινός στις 31-5-2006 καθώς και στα ακριβή αντίγραφα των συνταχθέντων στα 30.7.2007 από τους Α. Παπαχρήστου, Γ. Παπαγεωργίου, Γ. Καλογρίδη και Β. Ντζούφα  με κλίμακα 1:1000  και αρ. σχεδίων 1,2,3,4,5 και 6 της ΕΥΔΕ-Οδικοί Άξονες Παραχώρησης-ΕΥΔΕ/ΟΑΠ του Υπουργείου περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων  που έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Δ12 Ι. Σαραντινός στις 28-3-2008 . Η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες του Δημοσίου από το πρόγραμμα επενδύσεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο