Ειδοποίηση-κλήση για δικάσιμο για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου» στη περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ειδοποίηση-κλήση για δικάσιμο 10-12-2024 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΓΑΚ 3416/2024 και ΕΑΚ 468/2024) για το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου» (κατάντη τμήματος ρέματος Ερασίνου από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+800) στη περιοχή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο