ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 4/11/2020 (421/54/18-09-2020)

Ειδοποίηση – κλήση για την αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 7Α Κ.Α.Α.Α με αριθμ.καταθ.421/18-09-2020 και αριθμ.προσδιορ.54/18-09-2020 και δικάσιμο 4-11-2020

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 421/54/18-09-2020

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο