ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 20.9.2022 σχετικά με την κατασκευή του έργου «Ταμιευτήρας Τολοφώνας στη θέση Χάρμισκο και αρδευτικού δικτύου Ν. Φωκίδας»

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταθέσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας την από 14.6.2022 αίτησή του (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: 39/2022, ΑΡ. ΒΙΒΛ. ΕΦ.: 100/2022) κατ’ αυτών που απευθύνεται η παρούσα κλήση-γνωστοποίηση, ήτοι κατά όλων όσοι αναφέρονται στον κτηματολογικό πίνακα ως προβάλλοντες δικαιώματα κυριότητας επί των κατωτέρω απαλλοτριωθέντων ακινήτων και των υπόχρεων προς αποζημίωση αυτών, η οποία αίτηση πρόκειται να συζητηθεί, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, στις 20.9.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο