Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου αίτησης, με αριθμ. καταθ. 541/30-11-2021 και αριθμ. προσδιορ. 84/30-11-2021, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2882/2001, των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ.6330/13-11-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΑΠ 295), με την οποία κηρύχθηκε για λόγους δημόσια ωφέλειας η 3η Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εντός του Ν. Κορινθίας που απαιτούνται για την κατασκευή του οδικού άξονα Κόρινθος – Πάτρα (τμήμα ΧΘ 0+000 – ΧΘ 120+000), Υποτμήμα: ΧΘ 0+000 – ΧΘ 57+600, Τ.Κ. Περιγιαλίου, Δ.Κ. Ζευγολατιού, Τ.Κ. Μουλκίου, Τ.Κ. Διμηνίου, Τ.Κ. Μελισσίου, Τ.Κ. Συκέας, Δ.Κ. Ξυλοκάστρου, Τ.Κ. Κάτω Λουτρού, Τ.Κ. Λυκοποριάς και Τ.Κ. Δερβενίου της Π.Ε Κορινθίας, συνολικού εμβαδού 29.419,82 τ.μ., εκ των οποίων 5.686,64 τ.μ. αφορούν αμιγώς δημόσιες εκτάσεις και 23.733,18 τ.μ. αφορούν ιδιωτικές και μη αμιγώς δημόσιες εκτάσεις
Η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου στρέφεται κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών, όπως αναφέρονται στον οικείο κτηματολογικό πίνακα και τα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, ήτοι:…..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ