ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 2/11/2022 (558/89/14-12-2021)

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου αίτησης (αριθμ.καταθ. 558/14-12-2021 και αριθμ.προσδιορ. 89/14-12-2021) με την οποία ζητείται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2882/2001, με το άρθρο πρώτο του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (Φ.Ε.Κ. 17 Α’), ο προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμ. Δ12α/ο/6157/30-10-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ΦΕΚ τ.ΑΑΠ 356/13-11-2014 – ΑΔΑ:ΩΥΑΦ1-ΘΔΔ), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του οδικού άξονα ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ, στο τμήμα Αρχ. Κορινθίας – Χελιδορέου, από τη χ.θ. 0+000 έως τη χ.θ. 57+600, στους Δήμους Κορινθίων, Βέλου-Βόχας, Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, συνολικής έκτασης 84.884,04 τ.μ., που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κορινθίας, εκ της οποίας 174 ανήκουν αμιγώς σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) και 105 είναι «δημόσιες» εκτάσεις….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο