ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 17-05-2023 (197/39/2022)

Σχετικά με την κατάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου αίτησης-κλήσης περί επαναφοράς προς συζήτηση της αίτησής του για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθμ. οικ. 15332/15-9-2006 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/5-10-2006 (τεύχος Δ’), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Νέα χάραξη Ν. Τίρυνθα – Αγ. Ελεούσα» έκτασης συνολικού εμβαδού 103.668,24 τ.μ., στο Νομό Αργολίδας……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο