ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14-3-2023 (3/12/19-1-2023)

Σχετικά με την κατάθεση στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (με αριθ. ΒΑΒ. ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 3/19-1-2023 και με αριθ. ΒΙΒΛ. ΕΦΕΣ. 12/19-1-2023) περί καθορισμού οριστικής μονάδας αποζημίωσης, στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ’ αριθμ.πρωτ.Φ143/οικ.6627/27-11-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 294/11-12-2018 (τ. ΑΑΠ), σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση,  έκτασης,  συνολικού εμβαδού  690.670,71  τ.μ.,  που  βρίσκεται  από χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591, στην περιοχή των Τ.Κ.Λυγαριάς και Τ.Κ.Στίρφακας του Δήμου Λαμιέων (αρχική Κ.Υ.Α. 1078526/5119/0010/31-7-2008), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη κατασκευή του οδικού άξονα Ε65 από χ.θ. 18+500 έως χ.θ. 30+591.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο