ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14.2.2023 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΡ. ΒΑΒ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:1/2023-ΑΡ.ΒΙΒΛ.ΕΦ:3/2023)

Σας διαβιβάζουμε ειδοποίηση-κλήση του Ελληνικού Δημοσίου για δίκη που αφορά Ειδική Αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, περί παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων με αριθ. ΒΑΒ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 1/9.1.2023 και με αριθ. ΒΙΒΛ. ΕΦΕΣ.3/9.1.2023 και δικάσιμο 14.2.2023 (αριθμός πινακίου 37), η οποία θα πρέπει να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Απαλλοτριώσεων) και παρακαλούμε να μας αποσταλεί επιβεβαιωτική έκθεση ανάρτησης με τον σχετικό σύνδεσμο, το αργότερο έως 6.2.2023.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο