ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 14-12-2021 (80/196/3-11-2021)

Σχετικά με την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας Ειδικής Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (με αριθ. ΒΑΒ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 80/3-11-2021 και με αριθ. ΒΙΒΛ. ΕΦΕΣ.  196/3-11-2021) περί παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001), στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ146/113969/28-4-2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 263/14-5-2021 (τ. Δ) και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 2.760,85 τ.μ., που βρίσκεται στο τμήμα από  χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 10+180 (αρχική Κ.Υ.Α. 1122253/8399/Δ0010/22-1-2008 (ΦΕΚ 45 ΑΑΠ/4-2-2008), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του Οδικού Άξονα Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε-65 στο τμήμα Ανθήλη – Αμούρι, υποτμήμα Ανθήλη – Παγκράτιο από  χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 10+180…

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο