ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 13-12-2022 (75/175/13-10-2022)

Σχετικά με την κατάθεση στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας Ειδικής Αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου (με αριθ. ΒΑΒ. ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 75/13-10-2020 και με αριθ. ΒΙΒΛ. ΕΦΕΣ.  175/13-10-2022) περί παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001), στα ακίνητα που απαλλοτριώνονται δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ148/198225/21-7-2021 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 647/6-10-2021 (τ. Δ) και σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 18.069.91 τ.μ., που βρίσκεται στο τμήμα από χ.θ.16+776 έως χ.θ. 30+591 και ειδικότερα στο υποτμήμα από χ.θ. 16+800 έως χ.θ. 18+400 στη Δ.Κ. Σταυρού του Δ. Λαμιέων στην Π.Ε. Φθιώτιδας [(Αρχική απαλλοτρίωση Κ.Υ.Α. 1078526/5119/0010/31.07.2008 (ΑΑΠ’ 379), 1Η Συμπληρωματική Υ.Α. Φ140/οικ./4572/28.06.2017 (ΑΑΠ’ 173), 2Η Συμπληρωματική Υ.Α. Φ143/οικ./6627/27.11.2018 (ΑΑΠ’ 294) και 3Η Συμπληρωματική Υ.Α. Φ145/οικ.7085/12.12.2018 (ΑΑΠ’ 332)], για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) στο τμήμα από χ.θ.16+776 έως χ.θ. 30+591 και ειδικότερα στο υποτμήμα από χ.θ. 16+800 έως χ.θ. 18+400 στη Δ.Κ. Σταυρού του Δ. Λαμιέων στην Π.Ε. Φθιώτιδας»……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο