ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 10-05-2022 (181/2019 & 24/2021)

Σχετικά με την συζήτηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας αίτησης, με αριθμ. καταθ. 60/06-09-2019 και αριθμ. προσδιορ. 181/2019  για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2882/2001, των ακινήτων και των επικειμένων αυτών, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. 56/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 216 ΑΑ & ΠΘ 12-06-2013), με την οποία κηρύχθηκε για λόγους δημόσιας ωφέλειας η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εντός του Ν. Φθιώτιδας, που απαιτούνται για την κατασκευή της οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από χ.θ. 8+120 έως 11+625,05, Δήμου Στυλίδας, Δ.Ε. Πελασγίας, Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Τ.Κ. Γλύφας, συνολικού εμβαδού 158.928,23 τ.μ. Η αίτηση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στρέφεται κατά των εικαζόμενων ιδιοκτητών, όπως αναφέρονται στον οικείο κτηματολογικό πίνακα και τα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα, ήτοι:……

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο