ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 04.2.2022

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 04.2.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. ενώπιον του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με αύξοντα αριθμό πινακίου 21, της  από 19.05.2010 με αριθμό κατάθεσης 34/20-05-2010 και με αριθμό δικογραφίας 1650/2020 αίτησης αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου στρεφόμενη κατά των νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ» νομού Ιωαννίνων κλπ. σύν. 64,  για την αναίρεση της απόφασης του Τριμελούς  Εφετείου Ιωαννίνων,  με αριθμό 15/2010,  με την οποία το Δικαστήριο καθόρισε οριστική τιμή μονάδος  για το έδαφος  και τα επικείμενα, καθώς και ιδιαίτερες αποζημιώσεις για τα εναπομείναντα τμήματα των ιδιοκτησιών,  που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της με αριθμό 1041799/4043/0010/4-6-2002 κοινής απόφασης  των Υπουργών Οικονομίας και  Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,  που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ 488/13-6-2002, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την διάνοιξη της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα 2.3. Δροσοχώρι-Άραχθος στην περιοχή των Δήμων Παμβώτιδος και Περάματος, που κείται στον Νομό Ιωαννίνων, έκτασης συνολικού εμβαδού 437.225 τ.μ.,  όπως εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα (φύλλα 7) και στον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα της «Εγνατίας οδού Α.Ε.», τα οποία έχει συντάξει ο Πολ. Μηχανικός Παπαδόπουλος Φίλιππος και έχει θεωρήσει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ12 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κ. Δεσύπρης στις 12-3-2002.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο