ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο :Κατασκευή του Α/Δ Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα στο τμήμα Πάτρα-Αλφειός, από χ.θ. 18+270 έως χ.θ. 25+500, στην περιοχή των ΤΚ Καραιϊκων, Σαγαιϊκων και Φράγκας της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Πύργου Δυτικής Αχαϊας της ΠΕ Αχαϊας.

[Της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148)]

Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που κατοικοεδρεύουν σε Αθήνα και Πάτρα αντιστοίχως. ………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο