ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο «Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων αυτών όπως αυτή προκύπτει από την με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2019 έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης πιστοποιημένης εκτιμήτριας Άννας Μιχαηλίδη, να διαταχθεί η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων, κατόχων ή όποιου έλκει δικαιώματα από αυτούς, από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/Φ. ΡΑΦΗΝΑ/οικ/2803/25.06.2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 394/17.07.2020, τ. Δ’) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση-Οριοθέτηση Ρέματος Ραφήνας» στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 728.002,98 τ.μ.,……

Ειδοποίηση-Κλήση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο