ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ για δικάσιμο 3-12-2021 της με αριθ. κατ. 113/2004 από 3-4-2004 αίτησης αναίρεσης του Ελληνικού  Δημοσίου   ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά των Σοφίας Χρυσομαλίδου του Γεωργίου και της Παναγιώτας κλπ. και κατά της υπ’ αριθ. 1067/2003 απόφασης του  Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καθορίστηκαν οι οριστικές μονάδες αποζημίωσης για ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν με την υπ’ αριθ. 11100783/6218πε/0010/16.3.1995 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ’, 196/4.4.1995), για λόγους δημοσίας ωφελείας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο