ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ αριθ. κατ. δικ. 23/2023

(Της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει) Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό
Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ. 10- 12, με Α.Φ.Μ. 090165560 και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στο Δήμο Παπάγου Αττικής, οδός Αναστάσεως αρ. 2………….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο