ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ απαλλοτρίωσης για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή»

Του ΝΠΔΔ (ΟΤΑ β΄ βαθμού) με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού .

ΠΡΟΣ

Τους κάτωθι φερόμενους ιδιοκτήτες των υπό απαλλοτρίωση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 214/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 212/2018, τ. Α.Α.Π) ιδιοκτησιών στο κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα της μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή»:….

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΛΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο