Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Τμήματος 3 (Σ1) του κυρίως έργου [Δ.Δ. Καστελίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ (ΦΕΚ τ. ΑΑ&ΠΘ 171/2015).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο