Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για την κατασκευή του έργου: α) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», β) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΘΗΝΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ» – Παραλλαγή, γ) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ» (Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ) – Παραλλαγή, δ) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ»

Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για την κατασκευή του έργου: α) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΚΥΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», β) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΘΗΝΑ – ΑΧΕΛΩΟΣ» – Παραλλαγή, γ) Γραμμή Μεταφοράς «ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ» (Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ) – Παραλλαγή, δ) Γραμμή Μεταφοράς «ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΙΙ».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο