Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για τη διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο Μεσσήνης

Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για τη διάνοιξη κοινόχρηστου χώρου στα Ο.Τ 157 ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα Ο.Τ 156, 158 166 174 και 175 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως της Μεσσήνης.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο