Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Τμήματος 18 (Σ2) στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του Τμήματος 18 (Σ2) του κυρίως έργου [Δ.Δ. Καρουζανών και Γουβών των Δήμων Μινώα Πεδιάδας και Χερσονήσου αντίστοιχα] στο πλαίσιο κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης μετά των οδικών συνδέσεων του με τους Β.Ο.Α.Κ. και Ν.Ο.Α.Κ (ΦΕΚ τ. ΑΑ&ΠΘ 181/2015).

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο