Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στην Τ.Κ. Σαρδινίων (Δυτικό τμήμα), στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας»

Ειδοποίηση, η οποία αφορά στην συζήτηση της από 7-11-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 58/7-11-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατ’ άρθρο 19 του ν. 2882/2001, ως ισχύει, των ακινήτων και επικειμένων που απαλλοτριώνονται για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλίμνιων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας» στην Τ.Κ. Σαρδινίων (Δυτικό τμήμα), στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας του Δήμου Αμφιλοχίας, στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο