Ειδοποίηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τη βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης

Ειδοποίηση, η οποία αφορά στην συζήτηση της από 7-12-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 60/8-12-2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατ’ άρθρο 19 του ν. 2882/2001, ως ισχύει, των ακινήτων και επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν με την Δ12/Φ.0221001/0/1586/19-3-2014 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 86/24-3-2014, τ. Α.Α.&Π.Θ.), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης, στο τμήμα χ.θ. 0+000 – χ.θ. 7+450, έκτασης συνολικού εμβαδού 340.477,32 τ.μ., στον Δήμο Αγρινίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπως η ως άνω απόφαση ανακλήθηκε μερικώς, αρχικά με την Δ12/Φ.0221001/8113/13-12-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών (ΦΕΚ 48/22-3-2018, τ. Α.Α.&Π.Θ.) και στην συνέχεια με την 380558/1-12-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών Μητρώων & Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Δ’ 961/15-12-2022).

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο