Ειδοποίηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης για το έργο «Κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον κόμβο Κ7 της ευρείας παράκαμψης Πατρών (ΕΠΠ) έως την ΕΟ Πατρών- Τριπόλεως (ΕΟ 33) στην περιοχή Λαμπραίικα»

Ειδοποίηση- Περίληψη αίτησης καθορισμού Οριστικής Τιμής Μονάδος απαλλοτρίωσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) Υποέργου με α/α 5: «Κατασκευή νέας συνδετήριας οδού από τον κόμβο Κ7 της ευρείας παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) έως την Ε.Ο. Πατρών- Τριπόλεως (Ε.Ο. 33) στην περιοχή Λαμπραίικα» της Πράξης: «Διάνοιξη και κατασκευή νέας συνδετήριας οδού».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο