Ειδοποίηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας για την κατασκευή του έργου “Οδός Σταύρου Νιάρχου”

Ειδοποίηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας για την κατασκευή του έργου “Οδός Σταύρου Νιάρχου”.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο