Ειδοποίηση καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για την 1η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου, στο τμήμα Αγρίνιο-Αγ. Βλάσσης (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+450)»

Ειδοποίηση, η οποία αφορά στην από 17-10-2023 και με αρ. κατάθ. ΑιΜ 53/19-10-2023 ειδική αίτηση του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 του Ελληνικού Δημοσίου, με την οποία ζητείται η παροχή αδείας προσωρινής κατάληψης και καθορισμού ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης για την πρώτη (1η) συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, που απαιτούνται για το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου, στο τμήμα Αγρίνιο-Αγ. Βλάσσης (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+450)».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο