Ειδοποίηση η οποία αφορά στην από 20.12.2022 και με αριθμό κατάθεσης 121/2022 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου

ΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ

Της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001, που προστέθηκε με το άρθρο 131 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82) και τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148)]

Του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που κατοικοεδρεύουν σε Αθήνα και Πάτρα αντιστοίχως………..

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΚΛΗΣΗ 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο