ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτρίωσης για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Κατούνα –Λουτράκι»

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας», ο οποίος εδρεύει στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 099202692).

ΚΑΤΑ

Των φερόμενων, στον οικείο κτηματολογικό πίνακα, ως δικαιούχων των ακινήτων που απαλλοτριώνονται με τη με αριθμό 85/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας (περιληφθείσα στο Πρακτικό της 4ης/2018 Συνεδρίασης αυτού)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο