Ειδοποίηση για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για το έργο «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Παπαναστασίου κλάδος Α-Β στον Δήμο Ηρακλείου στα Ο.Τ. 2-3 και 4»,

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Δημοσίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης (άρθρο 20 ν. 2882/2001), για το έργο «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Παπαναστασίου κλάδος Α-Β στον Δήμο Ηρακλείου στα Ο.Τ. 2-3 και 4», κατ’ εφαρμογή του 7524/11.2.1995 ρυμοτομικού διατάγματος (ΦΕΚ Δ’ 920/2004).

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο