Ειδοποίηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος για την απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και ειδικότερα του τμήματος με κωδικό τμήματος 12 (Σ1), στα Δ.Δ. Νιπιδιτού και Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο