ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών, που βρίσκονται στη θέση «Ρωμανός» του Δήμου Μούδρου, Νήσου Λήμνου, συνολικής έκτασης 68.437 τ.μ.

Σχετικά με την κατάθεση και συζήτηση της αίτησης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος κατ’ άρθρο 19 του Ν. 2882/2001 (Διαδικασία Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων) του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών (ΑΦΜ 090165560)  και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (ΤΕ.Θ.Α.), όπως νόμιμα εκπροσωπείται (Α.Φ.Μ. 997165051), απευθυνόμενη στο Μονομελές Εφετείο Βορείου Αιγαίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης  ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών, που βρίσκονται στη θέση «Ρωμανός» του Δήμου  Μούδρου, Νήσου Λήμνου, συνολικής έκτασης 68.437 τ.μ. ……………

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο