Ειδοποίηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλιμνίων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας»

Ειδοποίηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας για το έργο «Κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων Παραλιμνίων Περιοχών Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και Βάλτου, Α΄ Φάση Ν. Αιτωλ/νίας».

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο