Ειδοποίηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Ειδοποίηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΩΠΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» έκτασης συνολικού εμβαδού 2.032.095,05 τ.μ.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο