Ειδοποίηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων

Ειδοποίηση για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την εγκατάσταση του τμήματος της ΓΜ 150 KV Υ/Σ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)/ΙΙ καθώς και της ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΓΜ 150 KV Υ/Σ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ).

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο